Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., Διοικητικό Συμβούλιο

Luis Marin Mas-Sarda, Πρόεδρος Δ.Σ.
Alberto Luciano Iglesias Pastoriza, Αντιπρόεδρος
Andrea Belardini, Μέλος

Julián Díaz González, Αντιπρόεδρος

Εκπαίδευση: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Universidad Pontificia Comillas I.C.A.D.E της Μαδρίτης

Επαγγελματική Εμπειρία:12004- έως σήμερα, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Dufry AG2000 – 2003 Γενικός Διευθυντής στη Latinoamericana Duty-Free, S.A. de C.V.1997 – 2000 κατείχε διάφορες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις στην Aeroboutiques de Mexico, S.A. de C.V. και στην Deor, S.A. de C.V.1993 – 1997 Περιφερειακός Διευθυντής στην Aldeasa1989 – 1993 Γενικός Διευθυντής στην TNT Leisure SA 

Alberto Luciano Iglesias Pastoriza, Μέλος

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του ESERP, Βαρκελώνη, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing και Διαφήμισης

Επαγγελματική Εμπειρία :Νοέμβριος 2020 – έως σήμερα, Cluster Chief Operating Officer Μεσογείου, Ανατολικής Ευρώπης & MEISC, όμιλος Dufry AG / Γενικός Διευθυντής στην Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. και στη θυγατρική Εταιρία Ελληνικές Διανομές Α.Ε.2014 – 2020, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. 2004 – 2014 Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων του Ομίλου Dufry1998 – 2004 κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Aldeasa (Κανάρια Νησιά, Μαδρίτη, Ιορδανία, Βαλεαρίδες) και αποχώρησε ως Περιφερειακός Διευθυντής στις Βαλεαρίδες το 2004.

Salvatore Aricò, Μέλος

Εκπαίδευση:Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Τορίνο, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Επαγγελματική Εμπειρία: Ιαν. 2021 – σήμερα, Chief Organization & Transformation Officer, Dufry AG2014 – 2020, Global Organization & Human Resources Director, Dufry AG2010 - 2014 Executive Vice President Human Resources, Όμιλος Nuance2006 - 2009 Human Resources Director, L'Oreal Ιταλίας2001 - 2005 Head of Organization & Human Resources, Unilever Ιταλίας

Πριν από το 2001 κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην ING και στη Burgo Group

.