Ελληνικά Προϊόντα

Catagory_banner Catagory_banner
Αναζήτηση ανά κατηγορία
Απόκρυψη Φίλτρων Εμφάνιση Φίλτρων
Φίλτρα
ανά σελίδα
Φίλτρα
Ταξινόμηση κατάΌλες

16 results

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Mastercard & Duty Free Greece»

  1. Στο Προωθητικό Πρόγραμμα «Mastercard & Duty Free Greece» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας), με ΑΦΜ 999080106 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής η «Διοργανώτρια», σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Mastercard Europe SA», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A, B1410 Waterloo), (η «Mastercard»), δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard® ή World Mastercard® που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών Mastercard®) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εφεξής η «Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες») εφόσον πραγματοποιήσουν μία (1) τουλάχιστον συναλλαγή με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες τους από την 16/09/2019 έως και την 17/11/2019 («Διάρκεια Προγράμματος») για την αγορά των εξής ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων: μπισκότα, ξηρούς καρπούς, αρτοσκευάσματα, καφές-τσάι, μέλι, μαρμελάδες, λάδια, ελιές, πατέ, σνακ, αναψυκτικά, γλυκά (εξαιρουμένων μόνο των προϊόντων διατροφής που είναι σε έκπτωση/προσφορά) στα καταστήματα Hellenic Gourmet ή στους χώρους εντός των καταστημάτων της Διοργανώτριας όπου είναι τοποθετημένα τα ελληνικά τρόφιμα εφεξής τα «Προϊόντα» από οποιοδήποτε κατάστημα της Διοργανώτριας που λειτουργεί εντός της Ελληνικής επικράτειας συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων της Διοργανώτριας στην περιοχή Extra Schengen του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (εφεξής συλλογικά τα «Καταστήματα») και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στα προϊόντα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα που πωλούνται σε προσφορά ή επί των οποίων παρέχεται άλλη έκπτωση καθώς και τα αλκοολούχα ποτά. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

  2. Κάθε συναλλαγή για την αγορά έστω και ενός των Προϊόντων κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος από κάτοχο και με χρήση μίας εκ των προαναφερόμενων καρτών παρέχει στο δικαιούχο αυτής έκπτωση ποσοστού 20% στην τιμή αγοράς καθενός των Προϊόντων, έκπτωση η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Προγράμματος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, αποτελεί και μια νέα συμμετοχή στο Πρόγραμμα δικαιούμενη έκπτωσης. Κάτοχοι περισσότερων καρτών της μίας λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα με κάθε κάρτα τους χωριστά και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις για κάθε κάρτα.. Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται αυτόματα από τη συνολική αξία των Προϊόντων. Η έκπτωση που αποτελεί το αντικείμενο του Προγράμματος δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να ανταλλαγεί με χρήματα.

  3. Η Διοργανώτρια και / ή η Mastercard δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η παροχή της έκπτωσης που αποτελεί το αντικείμενο του Προγράμματος για τεχνικούς λόγους, η ευθύνη δε της Διοργανώτριας και της Mastercard περιορίζεται απλά και μόνο στην κάλυψη του κόστους της παραπάνω έκπτωσης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

  4. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί οριστικά στα συστήματα της Mastercard σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

  5. Η Διοργανώτρια και/ή η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Προγράμματος.

  6. Η Διοργανώτρια και η Mastercard διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους του παρόντος ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων.

  7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

  8. Οι παρόντες όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο mastercard.gr ή / και www.facebook.com/MastercardGreece καθώς και στην σελίδα . Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / παράπονο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2107181100, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00.

.