Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

1.Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ή που έχουμε λάβει μέσω των Ιστότοπων, των Εφαρμογών και των Καταστημάτων της Dufry.

  Σύνοψη των διατάξεων:

                                                                                                      

2.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Πηγές Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ποιες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες συλλέγουν οι Ιστότοποι και οι Εφαρμογές της Dufry;

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Dufry International AG και το τοπικό νομικό πρόσωπο της Dufry International AG στο οποίο ανήκει το τοπικό Κατάστημα που επισκέπτεστε ή από το οποίο αγοράζετε προϊόντα, είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εσείς (ως υποκείμενο των δεδομένων) μας παρέχετε ή που λάβαμε στα Καταστήματα και τους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry.

 • Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται και πηγές Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα απευθείας από τους πελάτες μας μέσω των Ιστότοπων, Εφαρμογών και Καταστημάτων της Dufry.

Συλλέγουμε τα ακόλουθα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς από τις ακόλουθες πηγές:

Πληροφορίες που παρέχετε εσείς σε εμάς: Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες εισάγετε στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές και τα Καταστήματα της Dufry ή που μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως κατά την εγγραφή, την πρόσβαση στον λογαριασμό ή το προφίλ σας, την υποβολή ερωτημάτων ή στο πλαίσιο έρευνας ή διαγωνισμού ή κατά τη χρήση κουπονιών δώρων ή υποστήριξης πελατών ή επικοινωνίας μαζί μας ή όταν αγοράζετε σε Καταστήματα ή χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Λόγω τέτοιων ενεργειών, μας παρέχετε (i) το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση email, τους αριθμούς τηλεφώνου σας, (ii) τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής σας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του μέσου πληρωμής/πιστωτικής κάρτας και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας που σχετίζεται με την πιστωτική κάρτα σας) για αγορές στο Κατάστημα ή για διαδικτυακές αγορές δωροεπιταγών, για την κράτηση αγορών (από τους Ιστότοπους Reserve & Collect της Dufry), για την υποβολή αίτησης για επιστροφή χρημάτων ή την επικοινωνία με τις υπηρεσίες πελατών σχετικά με την επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική κάρτα/μέσο πληρωμής, (iii) την αναχώρηση/προορισμό της πτήσης, την ημερομηνία πτήσης και τη διεύθυνση παράδοσης για τον συνδρομητή και την τοποθεσία του αεροδρομίου, για τη συλλογή οποιωνδήποτε προϊόντων που προπαραγγέλθηκαν από το Reserve & Collect ή για αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών μας στα Καταστήματα.  Συλλέγονται επίσης δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, η χώρα, η εθνότητα, η προτιμώμενη γλώσσα, ο αριθμός διαβατηρίου και η υπηκοότητα, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα διαμονής, η χώρα εγγραφής στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry, το ιστορικό αγορών και άλλες ταξιδιωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ταξιδιού, του προτιμώμενου αεροδρομίου αναχώρησης και των στοιχείων σας ως συνδρομητή της αεροπορικής εταιρείας. Πρέπει να έχετε έγκυρο εισιτήριο πτήσης για να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αφορολόγητες ή με προπληρωμένο φόρο αγορές από την Dufry. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους ιδιοκτήτες και τις αερολιμενικές αρχές μας και τις νομικές υποχρεώσεις έναντι των τελωνείων και άλλων κανονιστικών αρχών.

Όταν εγγραφείτε για συνδρομή, εγγραφείτε για υπηρεσίες ή το ενημερωτικό δελτίο ή άλλες επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων blogs ή σχολίων πελατών ή χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry ή κάνετε αγορές στα Καταστήματά μας, συλλέγουμε λεπτομέρειες σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης, ερωτήσεις και υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, συλλέγονται επίσης παρόμοιες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας και την πρόσβαση στον λογαριασμό για την πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό και το προφίλ σας και για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του Reserve and Collect ή τα στοιχεία πίστης πελατών RED των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry ή στα Καταστήματά μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά τότε ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις λειτουργίες των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry. Ανατρέξτε στην ενότητα Ποιες είναι οι επιλογές σας παρακάτω.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αλληλεπίδρασης μαζί μαςΜόνο εάν συμφωνείτε, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες όπου αλληλεπιδράτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. cookies) και τη λήψη αναφορών σφαλμάτων ή δεδομένων χρήσης από εφαρμογές λογισμικού στις συσκευές σας διαδικτυακά ή μέσω Wi-Fi επικοινωνιών στα Καταστήματα.

 

Συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα συσκευής, συνδεσιμότητας και διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο διαδίκτυο, όπως περιγράφεται στην ενότητα Διαδικτυακή Τεχνολογία και Cookies παρακάτω.

Ενδέχεται να λειτουργούμε CCTV στα Καταστήματά μας και να συλλέγουμε στιγμιότυπα βίντεο και εικόνας από εσάς και άλλους όταν επισκέπτεστε τα Καταστήματά μας (συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας και της φυσικής σας εμφάνισης). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το προσωπικό του καταστήματος.

 

Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας ή Εφαρμογές της Dufry: Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε ή να λάβετε Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή να επιτρέψετε τη συνδεσιμότητα μέσω συνδέσεων Wi-Fi στη συσκευή σας, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού αναγνωριστικού για την εξατομικευμένη συσκευή σας, τα δεδομένα GPS ή τα δεδομένα του ασύρματου δικτύου (WLAN). Τα δεδομένα τοποθεσίας δεν αποθηκεύονται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.  Εάν συμφωνείτε με τη λειτουργία εντοπισμού, μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, των αποτελεσμάτων αναζήτησης και του εξατομικευμένου περιεχομένου. Μόλις πλησιάσετε ένα από τα Καταστήματά μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επικοινωνίες προώθησης email εάν μας έχετε δηλώσει την προτίμησή σας να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες και διαφημίσεις.

Οι περισσότερες κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ποιες είναι οι επιλογές σας παρακάτω.

Επικοινωνίες μέσω e-mail: Για να παρέχουμε πιο εξατομικευμένες και ενδιαφέρουσες επικοινωνίες μέσω email, λαμβάνουμε μια επιβεβαίωση όταν ανοίγετε μηνύματα email από Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή όταν η συσκευή σας βρίσκεται κοντά σε ένα από τα Καταστήματά μας, αν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε οποιαδήποτε email ή άλλα μηνύματα από εμάς, προσαρμόστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας πελάτη στο προφίλ του λογαριασμού σας.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: Λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές και προσθέτουμε τις πληροφορίες στον λογαριασμό μας. Οι τρίτες πηγές περιλαμβάνουν:

 • Ενημερωμένα στοιχεία παράδοσης και επικοινωνίας από τρίτους, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των αρχείων μας και την πιο εύκολη παράδοση της επόμενης αγοράς σας·
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν χορηγείτε άδεια στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry για πρόσβαση στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα δίκτυα·
 • Παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε μια τοποθεσία βάσει της διεύθυνσης IP σας για την προσαρμογή ορισμένων προϊόντων στην τοποθεσία σας·
 • Τους συνεργάτες μας, με τους οποίους προσφέρουμε συνεργαζόμενες υπηρεσίες ή διεξάγουμε κοινές δραστηριότητες μάρκετινγκ·
 • Δημόσια διαθέσιμες πηγές από ανοικτές κρατικές βάσεις δεδομένων ή άλλα δεδομένα δημόσια διαθέσιμα·
 • Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο και εικόνων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης - CCTV, κατά περίπτωση) από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας, των δικαστηρίων, των κανονιστικών αρχών, των αεροδρομίων ή άλλων αρχών σε σχέση με περιστατικά ασφαλείας, ή πραγματικές ή εικαζόμενες παράνομες πράξεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με πραγματικά, εικαζόμενα ή υποψιαζόμενα ποινικά αδικήματα.
 • Η εργασιακή σας κατάσταση με τον τρέχοντα εργοδότη σας, η οποία χρησιμοποιείται είτε για την ενεργοποίηση, είτε για την απενεργοποίηση της έκπτωσης υπαλλήλου.

 

3. Νόμιμη βάση και σκοποί της επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

 • Νόμιμοι σκοποί

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Όμιλο βάσει μια νόμιμης «αιτιολόγησης» για την εν λόγω επεξεργασία, στον βαθμό που απαιτείται από τους νόμους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα δικαιολογείται σε μία από τις ακόλουθες βάσεις:

 • Προβλέπεται στη σύμβασή σας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητήσατε να σας παρέχουμε·
 • Είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση·
 • Γίνεται με την ελεύθερα χορηγούμενη, σαφή και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας·
 • Είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής σας ή της ζωής κάποιου άλλου ή
 • Είναι για τα νόμιμα συμφέροντά μας ως επιχείρηση και ως προμηθευτής συμβατικά αιτούμενων αγαθών και τα συμφέροντά μας δεν παραβιάζονται από τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων όπως παρατίθενται παρακάτω.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με πραγματικά, εικαζόμενα ή υποψιαζόμενα ποινικά αδικήματα και καταδίκες, θα δικαιολογείται από μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και τυπικά σε μία από τις παρακάτω ειδικές συνθήκες:

 

 • Είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκλημάτων ή άλλων παράνομων πράξεων·
 • Είναι απαραίτητη για να προστατεύουμε το κοινό από την ανεντιμότητα ή
 • Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση των σχετικών ατόμων που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

 

 • Σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λαμβάνουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε και με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους πελάτες μας με βάση την εκτέλεση μιας σύμβασης, για:

 • να επεξεργαζόμαστε συναλλαγές που ζητούν, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ηλεκτρονικού εμπορίου Reserve and Collect και συναλλαγές μέσω κινητής συσκευής·
 • να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από το πρόγραμμα πίστης πελατών RED για την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας RED και για να διασφαλιστεί ότι η συλλογή ή η εξαργύρωση πόντων RED και για την επιβεβαίωση της κατάστασης ενός πελάτη ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή της σωστής έκπτωσης στις πωλήσεις αγαθών που αγοράζονται σε Καταστήματα ή αγαθών που έχουν κρατηθεί για συλλογή μέσω της εφαρμογής Reserve & Collect και αγοράζονται αυτοπροσώπως σε Καταστήματα.

 Αυτές οι πληροφορίες θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε πρόσβαση σε όλους τους τομείς των προγραμμάτων πίστης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος έκπτωσης υπαλλήλων, των εφαρμογών Reserve and Collect και Red by Dufry που περιέχονται στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry·

 • να ελέγχουμε και συλλέγουμε δεδομένα από τη κάρτα επιβίβασης, την ιθαγένεια, τον προορισμό και τον κάτοχο έγκυρης κάρτας επιβίβασης για να εξασφαλίσουμε ότι ο επιβάτης είναι μέρος του ταξιδιωτικού κοινού, κάτι που επιτρέπει στην Dufry ή στον Όμιλο να παρέχει αφορολόγητα αγαθά βάσει των συμβατικών συμφωνιών με τους ιδιοκτήτες ή τις αρχές του αερολιμένα·
 • να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών για διαδικτυακές αγορές και για αγορές σε Καταστήματα·
 • να παρέχουμε αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες που το έχουν ζητήσει (δηλ. παρείχαν μια διεύθυνση email για την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου στον πελάτη)·
 • να προστατεύουμε τα στοιχεία σύνδεσης των συνδρομητών και την ακεραιότητα του συστήματος των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry·
 • να επικοινωνούμε μαζί σας και για να εξατομικεύουμε τις επικοινωνίες μαζί σας, π.χ. για να απαντάμε σε ερωτήσεις σας ή να διευθετούμε τις προτιμήσεις σας και την εγγραφή για συνδρομές προγραμμάτων. Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή μέσω τηλεφώνου ή SMS για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας, για το πώς να διατηρήσετε ενεργή την εγγραφή σας ή τον λογαριασμό σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με επιστροφές χρημάτων ή αιτήματα πελατών ή βοήθεια με ιστότοπους ή με την πρόσβαση στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή για τεχνικά ερωτήματα·
 • να εκτελούμε τις συμβατικές συναλλαγές σας μαζί μας και να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης και της προεπιλογής των αφορολόγητων προϊόντων που αναφέρονται στην αίτηση του προγράμματος Reserve and Collect για συλλογή στο κατάστημα που ζητήσατε) όπως το ζητήσατε. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για να εγγραφείτε σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται μέσω των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας·

Συλλέγουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, ειδικά τις εξής:

 • όνομα επιβάτη, κάρτα επιβίβασης, για να διασφαλίσουμε ότι ο πελάτης που κάνει κράτηση για τα προϊόντα μας είναι έγκυρος ταξιδιώτης, ώστε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη του ακινήτου μας και στην μακροπρόθεσμη σύμβαση συναίνεσης, όπως και για να υπολογίσουμε τον ΦΠΑ ή παρόμοιους φόρους που θα υπολογιστούν για τις τελωνειακές αρχές, για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες και για εσωτερικούς διαχειριστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, για την επεξεργασία πληροφοριών ή αιτήσεων αποζημιώσεων σχετικά με περιστατικά στα Καταστήματα·
 • να προστατεύουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των Ιστότοπων και Εφαρμογών ή Καταστημάτων της Dufry, συμπεριλαμβανομένων των πελατών και των επισκεπτών μας και
 • για να βοηθάμε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, των δικαστηρίων, των κανονιστικών αρχών, των αεροδρομίων ή άλλων αρχών, στις έρευνες ή στα αιτήματά τους ή για την αναφορά περιστατικών ασφαλείας ή εικαζόμενων ή πραγματικών παράνομων πράξεων. Αυτή η βοήθεια παρέχεται με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό παράνομων πράξεων, τη σύλληψη ή δίωξη παραβατών, την προστασία της ασφάλειας των πελατών ή των επισκεπτών μας ή σε σχέση με άλλα νόμιμα αιτήματα γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από ή διαβιβάσαμε σε τρίτους (για παράδειγμα, έρευνες ελλειπόντων ατόμων).

Όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, αυτά θα αφορούν τα συμφέροντά μας στα εξής:

 • Την παροχή και βελτίωση των προϊόντων που προσφέρουμε και εκτέλεση των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Αυτό περιλαμβάνει τη λειτουργία των προϊόντων, τη διατήρηση και βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών, τη διεξαγωγή έρευνας και την παροχή υποστήριξης πελατών·
 • Την προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας και των πελατών μας, για τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και για επιβεβαίωση της εγκυρότητας του συνδρομητή που συνδέεται με τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry·
 • Τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Όποτε είναι εύλογα εφικτό, θα ανωνυμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες πριν τις χρησιμοποιήσουμε για στατιστικούς ή αναλυτικούς σκοπούς. Τέτοιες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα νόμιμα συμφέροντα της Dufry International AG για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας, της σχετικότητας και της διαθεσιμότητας των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry·
 • Την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της Dufry και των εταιρειών του Ομίλου·
 • τη διατήρηση της επιχειρηματικής μας σχέσης, είτε είστε χρήστης, είτε συνδρομητής των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry·
 • τη βελτίωση των Ιστότοπων, των Εφαρμογών και των Καταστημάτων της Dufry, της ποιότητας εξυπηρέτησης και της εμπειρίας αγορών των πελατών·
 • Διαφημίσεις: Για να σας στέλνουμε ενημερώσεις που αφορούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις καμπάνιες, ειδικές προσφορές, προωθήσεις, διαγωνισμούς και έρευνες πελατών, ενημερωτικά δελτία σχετικά με Ιστότοπους, Εφαρμογές και Καταστήματα της Dufry και για να σας παρέχουμε προσκλήσεις για να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις·
 • Για να καταθέτουμε αγωγές, να προστατεύουμε ή να υπερασπιζόμαστε την Dufry σε πραγματικές ή επαπειλούμενες νομικές διαδικασίες.

 

Τέλος, μόνο εάν έχετε εγγραφεί για συμμετοχή σε Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή/και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, για:

 • Να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις με βάση το ιστορικό αγορών σας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αγοράσατε, εγκαταλελειμμένων καλαθιών, της ημέρας και του καταστήματος αγοράς) και το προφίλ σας (ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα διαμονής, χώρα εγγραφής, εθνότητα, κατάσταση RED)·

 

 • Να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τις ταξιδιωτικές πληροφορίες που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας ταξιδιού, του προτιμώμενου αεροδρομίου αναχώρησης, των στοιχείων μέλους της αεροπορικής εταιρείας), απαντώντας στις έρευνες πελατών που ενδέχεται να λαμβάνετε κατά καιρούς από εμάς·

 

 • την αποστολή ή την υποβολή προωθητικών προσφορών εκ μέρους άλλων εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια, αλλά εάν το κάνουμε αυτό, τότε δεν παρέχουμε σε αυτήν την επιχείρηση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

4. Κοινή χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Δεν θα διαβιβάσουμε ή γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός όπως αναφέρεται παρακάτω:

 • Αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της Dufry και των εταιρειών του Ομίλου και μόνο όταν συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι κεντροποιημένες·
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (εταιρείες ή ιδιώτες) που χρησιμοποιούμε για να εκτελούν λειτουργίες εκ μέρους μας, όπως εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση σε καταστήματα λιανικής, αποστολή ταχυδρομικής αλληλογραφίας και email, αφαίρεση επαναλαμβανόμενων πληροφοριών από καταλόγους πελατών, ανάλυση δεδομένων, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ, παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης και συνδέσεων, επεξεργασία πληρωμών με πιστωτικές κάρτες και παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς, όπως και για τις παρακάτω κατηγορίες παραληπτών δεδομένων.

(i) σύμβουλοι διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης·

(ii) σύμβουλοι έρευνας αγοράς·

(iii) πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών·

(iv) σχεδιαστές ιστότοπων και προγραμματιστές·

(v) πάροχοι υπηρεσιών cloud·

(vi) πάροχοι ηλεκτρονικής αποθήκευσης·

(vii) υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και

(viii) στον τρέχοντα εργοδότη σας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων μας για να επαληθεύσουμε ότι εξακολουθείτε να δικαιούστε την έκπτωση υπαλλήλου.

 • κατά την αποδέσμευση δεδομένων λογαριασμών και άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη συμμόρφωση με τους νόμους, την ανάληψη δικαστικών ή άλλων διαδικασιών ή την επιβολή ή συμμόρφωση με ή την εφαρμογή των όρων χρήσης και άλλων συμβάσεών μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων ή της ασφάλειας των Ιστότοπων και Εφαρμογών ή Καταστημάτων της Dufry. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες για την αποτροπή απάτης και μείωση του πιστωτικού κινδύνου·
 • για συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, μια δικαστική απόφαση ή κλήτευση·
 • με τις κανονιστικές αρχές, τις αρχές των αερολιμένων, τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Dufry International AG και του Ομίλου και τους εταίρους παραχώρησης και τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές ώστε να καθορίσουν τον υπολογισμό αυτών των φορολογικών απαλλαγών·
 • σε εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, την Google Analytics Inc.·
 • σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για τη διαφύλαξη της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου ή
 • προς τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, των δικαστηρίων, των κανονιστικών αρχών, των αεροδρομίων ή άλλων αρχών, για βοήθεια στις έρευνες ή στα αιτήματά τους προς εμάς ή για την αναφορά περιστατικών ασφαλείας ή εικαζόμενων ή πραγματικών παράνομων πράξεων. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης και λήψης αντιγράφων των εικόνων CCTV ή άλλων βίντεο όπου υπάρχουν κάμερες CCTV και σχετίζονται με τα εν λόγω περιστατικά και πράξεις·

 

5. Αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων θα βρίσκονται σε ένα λογισμικό βάσης δεδομένων βασισμένο σε cloud της Dufry International AG που βρίσκεται μέσα σε κέντρα δεδομένων που διατηρούνται στις χώρες του ΕΟΧ, σκοπός του οποίου είναι η διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των τοπικών νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Η Dufry International AG θα διαχειρίζεται την πελατειακή σχέση μαζί σας και οποιαδήποτε υλικά μάρκετινγκ που μπορεί να παρασχεθούν από την Dufry ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

6. Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διασφαλίζονται λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας ανάλογα με την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό επεξεργασία. Για αυτόν το σκοπό, η Dufry και όλες οι οντότητες του Ομίλου διατηρούν τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κλοπή, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, χρήση, γνωστοποίηση ή αντιγραφή ή/και τυχαία ή παράνομη καταστροφή.

 

Όταν σας παρέχουμε (ή έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη από τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry, είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητάς του και αναλαμβάνετε να μην επιτρέψετε τη χρήση του από τρίτους. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και θα λάβουμε όλα τα εύλογα εμπορικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων που αποκαλύπτετε στο διαδίκτυο. Αποδέχεστε τις εγγενείς συνέπειες της χρήσης του Διαδικτύου και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, εκτός εάν έχουμε ενεργήσει με βαριά αμέλεια και μόνο εντός των ορίων που ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης για τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry. 

 

7. Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της χώρας σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (όπως περιγράφονται παραπάνω) μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλες οντότητες του Ομίλου ή σε τρίτους που περιγράφονται παραπάνω, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την Dufry International AG και τις εταιρείες του ομίλου ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς εσάς ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω στην παρούσα Δήλωση, εφόσον οι εν λόγω σκοποί είναι σύμφωνοι με τους εφαρμοστέους νόμους.  Συγκεκριμένα:

 

 • Το προφίλ και τα στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται σε συστήματα όπως εταιρικά συστήματα επικοινωνιών, βάσεις δεδομένων διαχείρισης πελατών ή καταλόγους πελατών θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους υπαλλήλους μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης πελατών ή εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών του Ομίλου παγκοσμίως.

 

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να διαβιβαστούν ή να προσπελαστούν από υπαλλήλους του Ομίλου που βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας σας ή/και από ένα πρόσωπο ή εταιρεία που δεν ανήκει στον Όμιλο και βρίσκεται εντός ή εκτός της χώρας σας, στη βάση ανάγκης για γνώση. Οι διαβιβάσεις εκτός της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΤΣΡ»), ή άλλους νομικά αποδεκτούς μηχανισμούς που εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Όπως επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να δικαιούστε, μετά από σχετικό αίτημα στον Παγκόσμιο Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων, να ενημερωθείτε ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για διαβίβαση εκτός της ΕΕ.

 

 • Η Dufry International AG μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας για να διαχειριστεί και να σας παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε, να διαχειριστεί παγκόσμιες πωλήσεις και προγράμματα πελατών, διαφημιστικές και εμπορικές δραστηριότητες και έρευνες, διαγωνισμούς και προσφορές κουπονιών και δώρων, επικοινωνίες με πελάτες, διαφημιστικές εκστρατείες μαζί μας, για τη διαχείριση των πωλήσεων και των σχέσεων με τους πελάτες και για την προετοιμασία της διαχείρισης πωλήσεων και σχέσεων με τους πελάτες και της υποστήριξης πελατών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Κοινοποίησης. Η Dufry International AG βρίσκεται στην Ελβετία, μια χώρα που επωφελείται από μια απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει διαπιστώσει ότι το ελβετικό δίκαιο παρέχει επαρκή προστασία στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Οι διαβιβάσεις δεδομένων μπορούν να γίνουν για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις επιβολής του νόμου ή στις διαδικασίες γνωστοποίησης ή όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από εφαρμοστέους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, κρατικούς κανονισμούς ή κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και της απασχόλησης). Αυτές οι διαβιβάσεις μπορεί να συνεπάγονται πρόσβαση από δικαστήρια ή κρατικές αρχές εκτός της χώρας σας αφού διασφαλιστεί ότι γνωστοποιούνται και μεταβιβάζονται μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα σας ή ότι αυτά τα δεδομένα δεν έχουν ανωνυμοποιηθεί ή ότι, όπου είναι δυνατόν, έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες καταφατικές δικαστικές αποφάσεις.

 

Μία λίστα των χωρών που βρίσκονται εκτός της ΕΕ όπου μπορούν να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και ο καθορισμός για το εάν έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκή προστασία στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βρίσκεται στο https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 7 βασίζονται στις ίδιες νομικές βάσεις που ισχύουν για τους αντίστοιχους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 

8. Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πολιτική διατήρησης δεδομένων της Dufry απαιτεί να διατηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Γενικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα αρχεία που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, η Dufry μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (όπως κατά τη διάρκεια του σχετικού διαστήματος παραγραφής), έτσι ώστε να έχουμε ακριβή καταγραφή των συναλλαγών μας μαζί σας ή να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της Dufry International AG ή της τοπικής οντότητας της Dufry που κατέχει τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή της Dufry.  Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου οι πληροφορίες σας δεν απαιτούνται πλέον, η Dufry θα διασφαλίσει ότι θα τις καταστρέψει με ασφαλή τρόπο.

 

9. Ανήλικοι

Οι Ιστότοποι και οι Εφαρμογές της Dufry δεν παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε παιδιά. Αν και πουλάμε παιχνίδια και είδη ζαχαροπλαστικής τα οποία μπορεί να απευθύνονται σε παιδιά, οποιαδήποτε κράτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχεται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού. Κατά συνέπεια, ο γονέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μαζί με αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του ατόμου στη διεύθυνση email: privacy@dufry.com.

 

 

10. Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Cookies

 • Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ή/και παρόμοιες τεχνολογίες που αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες όταν περιηγείστε. Ένα «Cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αναγνωρίζει την κινητή σας συσκευή ή/και τον υπολογιστή σας στο διακομιστή μας. 

Γενικά, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, όπως, για παράδειγμα, την αναγνώρισή σας ως χρήστη, τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας ή την προσαρμογή του τρόπου προβολής του περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες χρήσεις αυτών των τεχνολογιών περιγράφονται παρακάτω.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.allaboutcookies.org και www.youronlinechoices.eu

 • Εξουσιοδότηση για τη χρήση των Cookies

Για να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry, ζητάμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να αποδεχτείτε τα cookies στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry κάνοντας κλικ στο «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ» στην κοινοποίηση στο κάτω μέρος των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry, ώστε να μπορούν να ληφθούν στην κινητή συσκευή ή/και στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Cookies, προστίθεται το αρχείο και το Cookie βοηθά στην ανάλυση της διαδικτυακής κίνησης και μας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα Cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές να ανταποκρίνονται με εξατομικευμένο τρόπο. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες σας, συλλέγοντας αυτά που σας αρέσουν (like) και αυτά που δεν σας αρέσουν (dislike) και διατηρώντας στη μνήμη της πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε Cookies καταγραφής κίνησης για να προσδιορίσουμε ποιες εφαρμογές ή/και σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με τη διαδικτυακή κίνηση και να βελτιώσουμε τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry για να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών.

Γενικά, τα Cookies μας βοηθούν να παρέχουμε βελτιωμένους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry, κάτι που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα Cookie δεν μας παρέχει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε άλλα δεδομένα στην κινητή συσκευή σας ή στον υπολογιστή σας, ή σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε, να διαμορφώσετε ή/και να προσαρμόσετε την επιλογή σας μέσω της «CMP».

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα Cookies, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίπτει τα Cookies, εάν το προτιμάτε. Τα Cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, μπορούν να διαγραφούν από τον σκληρό σας δίσκο, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

 • Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται και ο σκοπός τους

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη λίστα των Cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον Ιστότοπο, ανατρέξτε στην τελευταία ενότητα «Κατάσταση των Cookies» της παρούσας πολιτικής.

Στη συνέχεια, τα Cookies διαβαθμίζονται σύμφωνα με μια σειρά κατηγοριών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ίδιο Cookie μπορεί να περιλαμβάνεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Ανάλογα με την οντότητα που διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ή τον τομέα από τον οποίο αποστέλλονται τα Cookies και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνονται, μπορούμε να διακρίνουμε:

 • Cookies πρώτου μέρους: Είναι αυτά που αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο ίδιος ο επεξεργαστής και από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.
 • Cookies τρίτων μερών: Αυτά αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που δεν διαχειρίζεται ο επεξεργαστής, αλλά από μια άλλη οντότητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των Cookies.

Ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν ενεργοποιημένοι στον τερματικό εξοπλισμό, μπορούμε να τα διακρίνουμε ως εξής:

 • Cookies συνεδρίας: Πρόκειται για τύπους Cookies που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται συχνά για την αποθήκευση μόνο των πληροφοριών για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον για τη διατήρηση, ώστε να παρασχεθεί η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης σε μία μόνο περίσταση (π.χ. μία λίστα των προϊόντων που αγοράστηκαν).
 • Μόνιμα Cookies: Ένα είδος Cookie στο οποίο τα δεδομένα εξακολουθούν να παραμένουν στο τερματικό και μπορούν να προσπελαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για μια περίοδο που ορίζεται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για το Cookie και η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως αρκετά χρόνια.

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των Cookies, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής:

α)           Απολύτως απαραίτητα Cookies: είναι αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτα μέρη, σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, την πλατφόρμα ή την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί, καθώς και, για παράδειγμα, για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων, για να προσδιορίζετε τη συνεδρία, για προσπέλαση σε μέρη περιορισμένης πρόσβασης, για να θυμόμαστε τα αντικείμενα που αποτελούν την παραγγελία σας, για τη διαχείριση της πληρωμής, τον έλεγχο απάτης που σχετίζεται με την ασφάλεια των υπηρεσιών, για υποβολή αίτησης για ένταξη ή συμμετοχή σε εκδήλωση, για την ενεργοποίηση δυναμικού περιεχομένου ή την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων.

β)           Cookies προτιμήσεων: τα Cookies που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας, ώστε να μπορείτε να προσπελάσετε την υπηρεσία με ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαφοροποιήσουν την εμπειρία σας από αυτήν άλλων χρηστών, όπως, για παράδειγμα, η γλώσσα, ο αριθμός των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται όταν εκτελείτε μια αναζήτηση, η εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία ή η περιοχή από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία κ.λπ.

γ)           Cookies απόδοσης: αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε εμείς ή τρίτα μέρη, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και, συνεπώς, να εκτελέσουμε τη στατιστική μέτρηση και ανάλυση της χρήσης που πραγματοποιούν οι χρήστες της προσφερόμενης υπηρεσίας. Για να το κάνουμε αυτό, αναλύουμε την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας για να βελτιώσουμε την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

Χρησιμοποιούμε τα Cookies του Google Analytics για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στον Ιστότοπο και, συνεπώς, για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες.

Οι πληροφορίες που παράγονται από τα Cookies της Google σχετικά με τη χρήση των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, μπορούν να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, να συντάξει εκθέσεις δραστηριότητας εφαρμογών ιστότοπου για εμάς και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που διατηρούνται από την Google. Ο ιστότοπος της Google διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, καθώς και ένα αντίγραφο της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου της Google.

δ)           Cookies μάρκετινγκ: αυτά τα Cookies, που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τις συνήθειες περιήγησής σας στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούμε να σας προβάλουμε διαφημίσεις σχετικά με το προφίλ περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε τα Cookies των Google, GoogleAdWords, Google DoubleClick, bing.com, atdmt.com, demdex.net, taboola.com, outbrain.com, eversttech.com, Blueknow και Facebook, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση των χώρων τους οποίους εξυπηρετεί και στους οποίους έχουν πρόσβαση οι διαφημίσεις της Dufry. Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών εκστρατειών μας, να σας παρέχουμε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να σας προσφέρουμε διαφημιστικό περιεχόμενο της επιλογής σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από ορισμένα από τα Cookies της Google σχετικά με τη χρήση των Ιστότοπων και Εφαρμογών της Dufry, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μπορούν να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσω των Πολιτικών Ιδιωτικού Απορρήτου, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.

ε)           Μη ταξινομημένα Cookies: αυτά είναι Cookies που βρίσκονται σε διαδικασία ταξινόμησης.

 

(δ)         Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

α)           Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και να επιλέξετε τις επιλογές αποθήκευσης ή πρόσβασης σε Cookies, καθώς και να τα ενεργοποιήσετε, να τα απενεργοποιήσετε ή να τα διαγράψετε. Αυτές οι επιλογές πρέπει να εφαρμοστούν ακολουθώντας τις οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647;hl=es
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
 • Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
 • Android:https://support.google.com/accounts/answer/32050;co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
 • Apple (iOS): https://support.apple.com/es-es/HT201265

β)           Σύνδεση και πρόσθετα προγράμματα (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Σε ορισμένους ιστότοπους στην διαδικτυακή λίστα μας, χρησιμοποιούμε πρόσθετα προγράμματα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com («Plug-in»), τα οποία λειτουργεί η εταιρεία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook»).

Οι ιστότοποι της διαδικτυακής λίστας μας στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry μπορεί να περιέχουν ένα πρόσθετο πρόγραμμα με ένα εμφανές λογότυπο του Facebook (δηλαδή, το λευκό «f» σε ένα μπλε εικονίδιο), ή μπορεί επίσης να εμφανίζουν το «Facebook Social Plug-in».

Εάν προσπελάσετε έναν ιστότοπο όπως αυτόν, που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο πρόγραμμα, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το Facebook θα μεταδώσει το περιεχόμενο του πρόσθετου προγράμματος απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, θα λάβετε τις πληροφορίες που προσπελάσατε στον αντίστοιχο ιστότοπο με την ενσωμάτωση του πρόσθετου προγράμματος. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά το πρόσθετο πρόγραμμα με το κουμπί «Like» ή το κουμπί «Share» ή αναρτώντας ένα σχόλιο στον αντίστοιχο ιστότοπο, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα διαβιβαστούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στο Facebook και θα χρησιμοποιηθούν στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry.

Για να μην επιτρέψετε στο Facebook να συλλέξει τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν θα προσπελάσετε τον ιστότοπο, ακολουθήστε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις στον ιστότοπο του Facebook ή/και αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο του Facebook πριν επισκεφθείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο από τους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry. Θα πρέπει επίσης να διαγράψετε όλα τα Cookies του Facebook που περιέχονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων από το Facebook, όπως και τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ή του ιδιωτικού σας χώρου, βρίσκονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του Facebook. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων, ούτε για την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του Facebook.

Σε ορισμένους από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή/και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας μας, χρησιμοποιούμε πρόσθετα προγράμματα (Plug-in) του μέσου κοινωνικής δικτύωσης www.Linkedin.com («Plug-in»), που λειτουργεί η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 98052 – 6399, ΗΠΑ («LinkedIn»).

 

Οι ιστότοποι ή/και οι λύσεις κινητής τηλεφωνίας στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry, μπορεί να περιέχουν ένα πρόσθετο πρόγραμμα με ένα εμφανές λογότυπο του LinkedIn ή την προσθήκη του «LinkedIn Social Plug-in»).

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ή/και λύση κινητής τηλεφωνίας όπως αυτή που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο πρόγραμμα, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του LinkedIn και το LinkedIn θα μεταδώσει το περιεχόμενο του plug-in απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αν είστε εγγεγραμμένοι στο LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn θα λάβει τις πληροφορίες που προσπελάσατε στον αντίστοιχο ιστότοπο ή/και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας με την ενσωμάτωση του πρόσθετου προγράμματος. Εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο πρόγραμμα ενεργά με το κουμπί «share» ή αναρτώντας ένα σχόλιο στον αντίστοιχο ιστότοπο, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα μεταδοθούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στο LinkedIn και θα χρησιμοποιηθούν εκεί στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry.

Για να μην επιτρέψετε στο LinkedIn να συλλέξει τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν θα προσπελάσετε έναν τέτοιο ιστότοπο, ακολουθήστε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις στον ιστότοπο του LinkedIn ή/και αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο του LinkedIn πριν επισκεφθείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο ή και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry. Επιπλέον, θα πρέπει να διαγράψετε οποιαδήποτε Cookies του LinkedIn από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων από το LinkedIn, όπως και τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή του ιδιωτικού σας χώρου, βρίσκονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του LinkedIn.  Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων ή/και των λύσεων κινητής τηλεφωνίας και για την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του LinkedIn.

 Σε ορισμένους από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιούμε πρόσθετα προγράμματα («Plug-in») κοινωνικής δικτύωσης του κοινωνικού δικτύου youtube.com ή άλλων δικτύων που βρίσκονται στο www.google.com, το οποίο λειτουργεί η Google. Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940439 Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ιστότοποι ή/και οι λύσεις κινητής τηλεφωνίας στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry, μπορεί να περιέχουν ένα πρόσθετο πρόγραμμα με ένα εμφανές λογότυπο της Google ή την προσθήκη του «Google Social Plugin».

Εάν προσπελάσετε έναν ιστότοπο που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο πρόγραμμα, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google και η Google θα μεταδώσει το περιεχόμενο του πρόσθετου προγράμματος απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αν είστε εγγεγραμμένοι στην Google και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Google ή στον λογαριασμό χρήστη σας στο gmail, η Google θα λάβει τις πληροφορίες που προσπελάσατε στον αντίστοιχο ιστότοπο ή/και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας με την ενσωμάτωση του πρόσθετου προγράμματος. Εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο πρόγραμμα ενεργά με το κουμπί «share» ή αναρτώντας ένα σχόλιο στον αντίστοιχο ιστότοπο ή/και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα μεταδοθούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στην Google και θα χρησιμοποιηθούν εκεί στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry.

Για να μην επιτρέψετε στην Google να συλλέξει τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν θα προσπελάσετε έναν τέτοιο ιστότοπο ή/και λύσεις κινητής τηλεφωνίας, ακολουθήστε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις στον ιστότοπο της Google ή/και αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο της Google πριν επισκεφθείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο ή/και τις λύσεις κινητής τηλεφωνίας στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry. Επιπλέον, θα πρέπει να διαγράψετε οποιαδήποτε Cookies της Google από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων από την Google Analytics, όπως και τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή του ιδιωτικού σας χώρου, βρίσκονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Google.  Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων ή/και των λύσεων κινητής τηλεφωνίας και για την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Google.

(ε)          Αντίταξη με την εγκατάσταση Cookies από τρίτους παρόχους

Ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να απορρίψει την εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου τύπου Cookies , όπως Cookies διαφήμισης και Cookies τρίτων. Ορισμένοι από τους παρόχους μας διαθέτουν ένα άμεσο σύστημα που αντιτίθεται στην εγκατάσταση των Cookies τους.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα παρόχων και συνδέσμων (θα βρείτε εύκολα το κουμπί «εξαίρεση» για να αντιταχθείτε):

- Youtube και Google Analytics («εξαίρεση»): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;hl=None

- ADOBE Analytics and Marketing & Audience Manager («εξαίρεση»): http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html

Έχετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε τα Cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε οποιαδήποτε στιγμή, οι προτιμήσεις εξαίρεσης από τους προηγούμενους παρόχους μπορεί να διαγραφούν, οπότε θα πρέπει να αντιταχθείτε ξανά στην εγκατάστασή τους.

(στ)       Προειδοποίηση σχετικά με τη διαγραφή των Cookies

Μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε όλα τα Cookies από αυτόν τον ιστότοπο, αλλά μέρος του ιστότοπου δεν θα λειτουργήσει ή η ποιότητα του ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μας για τα Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν τη σελίδα μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας.

(ζ)          Αναθεώρηση

Αυτές οι λίστες θα ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό, καθώς οι υπηρεσίες του ιστότοπου που προσφέρονται στον ιστότοπο αλλάζουν ή εξελίσσονται. Ωστόσο, περιστασιακά κατά τη διάρκεια αυτής της ενημέρωσης, η λίστα μπορεί να μην περιλαμβάνει πλέον ένα Cookie, αν και θα αναφέρεται πάντα σε Cookies για σκοπούς πανομοιότυπους με εκείνους που καταγράφονται σε αυτές τις λίστες.

Ως επισκέπτης, συνδρομητής ή καθώς συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry ή μέσω του δικτύου WiFi ή των υπηρεσιών τοποθεσίας στα Καταστήματα, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε Cookies και άλλες ηλεκτρονικές τεχνολογίες όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα ενότητα και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Η Dufry και οι τρίτοι της συνεργάτες μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιούν Cookies, αόρατα pixel και web beacons για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψη στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της Dufry και στα Καταστήματα μας.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα βάσει των εφαρμοστέων νόμων να προσπελάσετε, να λάβετε ένα αντίγραφο και να διορθώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με περιορισμένες εξαιρέσεις που μπορεί να προβλέπονται από τους εφαρμοστέους νόμους.  Όπου δικαιολογείται και επιβάλλεται από τους εφαρμοστέους νόμους, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγραφούν ή να αποκλειστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. 

 

Σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με (i) σε ορισμένες περιπτώσεις με διαγραφή των σχετικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το σχετικό σύστημα ΙΤ (αν και σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να παραμείνουν σε εφεδρικά και συνδεδεμένα συστήματα μέχρι να διαγραφούν σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων) ή (ii) εάν επικοινωνήσετε με τον Παγκόσμιο Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και από ποιον λαμβάνουμε τα δεδομένα σας.

 

Όπως επιτρέπεται από το νόμο, έχετε επίσης τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιώματα:

 • Μεταφερσιμότητα των δεδομένων - όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ή στο γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ως νομική βάση για την επεξεργασία και ότι τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στη Dufry ή τον Όμιλο σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μπορείτε επίσης να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας όπου:
  • αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέχρι να λάβουμε επαρκή μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή
  • όπου έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος της Dufry (δείτε παρακάτω) και καθώς αναμένεται εξακρίβωση του εάν η Dufry ή ο Όμιλος έχει επιτακτικούς νόμιμους λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία τους.

 

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υπόκεινται σε περιορισμούς με αυτόν τον τρόπο, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμων συμφερόντων - όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Εάν αντιταχθείτε σε αυτό, εμείς θα πρέπει να διακόψουμε αυτήν την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς σύννομους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή όταν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας ως βάση για την επεξεργασία, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιδείξουμε τέτοιους επιτακτικούς θεμιτούς λόγους, αλλά θα εξετάσουμε κάθε περίπτωση σε ατομική βάση.

 

 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς - έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ). Επιπλέον, δείτε το «Ποιες είναι οι επιλογές μου»;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας υποβάλλοντας ένα Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων (διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος) γραπτώς ή μέσω email σε έναν από τους παραλήπτες που αναφέρονται παρακάτω.

Ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να μην ισχύουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στην αστυνομία ή να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών σας, εάν σχετίζονται με μια αστυνομική έρευνα και έχουμε ενημερωθεί από την αστυνομία ότι η ενημέρωσή σας ή η παροχή ενός αντιγράφου θα βλάψει τις έρευνές τους.

 

Η Dufry έχει διορίσει έναν Παγκόσμιο Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με ασφάλεια και εμπιστευτικά στην ακόλουθη διεύθυνση email: privacy@dufry.com.  Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε το Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων, γραπτά σχόλια, ερωτήσεις ή ανησυχίες στη διεύθυνση 

 

Dufry International AG

Brunngässlein 12

Basel, 4052

Switzerland

Attention : Global Data Protection Co-Ordinator

 

 

12. Ποιες είναι οι επιλογές σας;

Οι Ιστότοποι και Εφαρμογές της Dufry σάς παρέχουν πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό σας και τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας. Για να βεβαιωθείτε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά και να ενημερώνετε τις πληροφορίες σας, κατά περίπτωση, εάν έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας ή η διεύθυνσή σας. Εάν έχετε εγγραφεί στους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry, ειδικά στην εφαρμογή Red by Dufry ή στους ιστότοπους Reserve and Collect, μπορείτε είτε να προσπελάσετε τον λογαριασμό σας και να κάνετε τις αλλαγές, είτε να ζητήσετε να γίνουν οι αλλαγές στέλνοντας ένα αίτημα μέσω email μαζί με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας στο privacy@dufry.com.

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για τα προϊόντα των συνεργατών μας και να σας στέλνουμε έρευνες, διαφημιστικά υλικά και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, για να λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς ή να λαμβάνετε κουπόνια ή πιστοποιητικά δώρων, όπως και ανακοινώσεις για τα γενέθλιά σας ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις. Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες ή να τροποποιήσετε τις μεθόδους επικοινωνίας, όπως SMS, email, επιστολή ή τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή επιλέξετε να μην συμφωνήσετε με τη χρήση Cookies ή άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών, τότε μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις δραστηριότητες υποβάλλοντας την εξαίρεσή σας μέσω του συνδέσμου «unsubscribe» στον ιστότοπο, που επιτρέπει σε έναν πελάτη να καταργήσει την εγγραφή του (αν πρόκειται για ηλεκτρονική επικοινωνία) ή, για όλες τις άλλες μη ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υποβάλλοντας ένα email ή επιστολή αντίταξης για να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας στο privacy@dufry.com. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις ή τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή ή να δώσετε μια νέα συγκατάθεση σε τέτοιες δραστηριότητες, παρέχοντας μια υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης που συναινεί στη χρήση Cookies, διαφημιστικού υλικού ή προτιμώμενης μεθόδου επικοινωνίας, στο privacy@dufry.com.

 

13. Αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Αλλαγές και τροποποιήσεις στους όρους της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε στιγμή και θα ισχύσουν μόλις δημοσιευτούν σε οποιουσδήποτε Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, θα πρέπει να αποφύγετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας ή να προσπελάσετε τους Ιστότοπους και Εφαρμογές της Dufry ή τα Καταστήματά μας.

 

14. Πού μπορώ να υποβάλω μια καταγγελία για την προστασία των δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στη σχετική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Κατάσταση των Cookies

Ιστότοπος της DUFRY (www.dufry.com)

Όνομα

Κατηγορία

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

ak_bmsc

Απολύτως απαραίτητο

tools.investis.com

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ (bots). Αυτό είναι ωφέλιμο για τον ιστότοπο, ώστε να παράγονται έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου

1 ημέρα

HTTP

AWSELB

Απολύτως απαραίτητο

irs.tools.investis.com

Χρησιμοποιείται για τη διανομή της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο σε διάφορους διακομιστές με σκοπό τη βελτιστοποίηση των χρόνων απόκρισης

Συνεδρία

HTTP

AWSELBCORS

 

Απολύτως απαραίτητο

irs.tools.investis.com

Καταχωρεί το σύνολο διακομιστών που εξυπηρετεί τον επισκέπτη. Χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εξισορρόπησης φορτίου. Έχει σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη

Συνεδρία

HTTP

bm_sv

 

Απολύτως απαραίτητο

tools.investis.com

Χρησιμοποιείται στα πλαίσια του BotManager του ιστότοπου. Το BotManager εντοπίζει, κατηγοριοποιεί και συνθέτει αναφορές για πιθανά ρομπότ (bots) που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

_ga

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

2 έτη

HTTP

_gat

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

 

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων

1 ημέρα

HTTP

_gid

 

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

collect

 

Απόδοση

Google Analytics

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ

Συνεδρία

Pixel

r/collect

 

Απόδοση

Doubleclick.net

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.

Συνεδρία

Pixel

 

RED BY DUFRY

Όνομα

Κατηγορία

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

_ga

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

2 έτη

HTTP

_gat

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

 

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων

1 ημέρα

HTTP

_git

 

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

pagevisit

 

Απόδοση

r1.trackedweb.net

Καταχωρεί στατιστικά δεδομένα για τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για εσωτερικές αναλύσεις από τον χειριστή του ιστότοπου

Συνεδρία

Pixel

_fbd

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

3 μήνες

HTTP

_gcl_au

Μάρκετινγκ

Google AdSense

Χρησιμοποιείται από το Google AdSense για πειραματισμό με την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του

3 μήνες

HTTP

AA003

 

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε πολλαπλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της σχετικότητας της διαφήμισης στον ιστότοπο

3 μήνες

HTTP

ads/ga-audiences

Μάρκετινγκ

Google

Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για την επανεμπλοκή επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη σε όλους τους ιστότοπους

Συνεδρία

Pixel

ATN

 

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Στοχεύει σε διαφημίσεις που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ συμπεριφοράς και τη γεωγραφική τοποθεσία

2 έτη

HTTP

dmSessionID

Μάρκετινγκ

Dufry

 

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης και το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Χρησιμοποιείται για την αύξηση του ποσοστού μετατροπής του ιστότοπου, μέσω στοχευμένων διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών προϊόντων μέσω email

1 ημέρα

HTTP

fr

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

3 μήνες

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη που επιτρέπει σε τρίτους διαφημιζόμενους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετική διαφήμιση. Αυτή η υπηρεσία σύζευξης παρέχεται από τρίτους διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για διαφημιστές

Συνεδρία

Pixel

IDE

 

Μάρκετινγκ

Google/ Doubleclick.net

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την εγγραφή και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά την προβολή ή την επιλογή μίας από τις διαφημίσεις του διαφημιστή, με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη

1 έτος

HTTP

pagead/1p-user-list/#

Μάρκετινγκ

Google

Μη ταξινομημένο

Συνεδρία

Pixel

r/collect

Μάρκετινγκ

Google/ Doubleclick.net

Το Cookie χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ

Συνεδρία

Pixel

recordID

Μάρκετινγκ

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης και το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Χρησιμοποιείται για την αύξηση του ποσοστού μετατροπής του ιστότοπου, μέσω στοχευμένων διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών προϊόντων μέσω email

1 έτος

HTTP

test_cookie

Μάρκετινγκ

Google/ Doubleclick.net

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει Cookies

1 ημέρα

HTTP

tr

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

Συνεδρία

Pixel

_rollupGA

Μη ταξινομημένο

Dufry

(Διαχειριστής ετικετών Google)

Μη ταξινομημένο

2 έτη

HTTP

_rollupGA_gid

Μη ταξινομημένο

Dufry

(Διαχειριστής ετικετών Google)

Μη ταξινομημένο

1 ημέρα

HTTP

ταυτότητα

Μη ταξινομημένο

r1.trackedweb.net

Μη ταξινομημένο

Συνεδρία

Pixel

 

RESERVE & COLLECT (www.shopdutyfree.com)

 

Όνομα

Κατηγορία

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

AKA_A2 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προσωρινής μνήμης (cache). Η προσωρινή μνήμη χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου. Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύεται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

1 ημέρα

HTTP

form_key

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Διασφαλίζει την ασφάλεια περιήγησης των επισκεπτών, αποτρέποντας την πλαστογραφία αιτημάτων σε διαφορετικούς ιστότοπους. Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ιστότοπου και του επισκέπτη

Συνεδρία

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προσωρινής μνήμης (cache). Η προσωρινή μνήμη χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου. Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύεται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

1 ημέρα

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προσωρινής μνήμης (cache). Η προσωρινή μνήμη χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου. Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύεται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-banners-cache-timeout

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προσωρινής μνήμης (cache). Η προσωρινή μνήμη χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου. Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύεται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-cache-sessid

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται σε σχέση με την εξισορρόπηση φορτίου. Αυτό βελτιστοποιεί το ποσοστό απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου, κατανέμοντας το φορτίο επισκεψιμότητας σε πολλαπλούς συνδέσμους δικτύου ή διακομιστές

1 ημέρα

HTTP

mage-cache-storage

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται σε σχέση με την εξισορρόπηση φορτίου. Αυτό βελτιστοποιεί το ποσοστό απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου, κατανέμοντας το φορτίο επισκεψιμότητας σε πολλαπλούς συνδέσμους δικτύου ή διακομιστές

1 ημέρα

HTTP

mage-cache-storage

 

Απολύτως απαραίτητο y

Dufry

Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης στον ιστότοπο. Αυτό γίνεται με την προφόρτωση ορισμένων διαδικασιών στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-cache-storage-section-invalidation

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται σε σχέση με την εξισορρόπηση φορτίου. Αυτό βελτιστοποιεί το ποσοστό απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου, κατανέμοντας το φορτίο επισκεψιμότητας σε πολλαπλούς συνδέσμους δικτύου ή διακομιστές

1 ημέρα

HTTP

mage-cache-storage-section-invalidation

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης στον ιστότοπο. Αυτό γίνεται με την προφόρτωση ορισμένων διαδικασιών στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-cache-timeout

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προσωρινής μνήμης (cache). Η προσωρινή μνήμη χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου. Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύεται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-messages

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της λειτουργίας του πλαισίου συνομιλίας του ιστότοπου

1 ημέρα

HTTP

mage-translation-file-version

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση γλώσσας στον ιστότοπο. Διευκολύνει τη μετάφραση στην προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη

Συνεδρία

HTTP

mage-translation-file-version

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση γλώσσας στον ιστότοπο. Διευκολύνει τη μετάφραση στην προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

mage-translation-storage

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση γλώσσας στον ιστότοπο. Διευκολύνει τη μετάφραση στην προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη

Συνεδρία

HTTP

mage-translation-storage

 

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση γλώσσας στον ιστότοπο. Διευκολύνει τη μετάφραση στην προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη

Μόνιμο

HTML

PHPSESSID

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Διατηρεί την κατάσταση συνεδρίας χρήστη σε όλα τα αιτήματα σελίδων

1 ημέρα

HTTP

product_data_storage

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Απαραίτητο για τη λειτουργία σύγκρισης προϊόντων στον ιστότοπο

Μόνιμο

HTML

recently_compared_product

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Απαραίτητο για τη λειτουργία σύγκρισης προϊόντων στον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

RT

Απολύτως απαραίτητο

LinkedIn

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του επισκέπτη μέσω μιας εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στον επισκέπτη να συνδεθεί σε έναν ιστότοπο μέσω της εφαρμογής LinkedIn, για παράδειγμα

6 ημέρες

HTTP

test

Απολύτως απαραίτητο

Dufry

Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την κατηγορία μάρκετινγκ στο banner των Cookies. Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση του ιστότοπου με τον ΓΚΠΔ

Μόνιμο

HTML

section_data_ids

Προτιμήσεις

Dufry

Χρησιμοποιείται σε ένα πλαίσιο με τη λειτουργία καλαθιού αγορών. Θυμάται τα προϊόντα της λίστας επιθυμιών και τα διαπιστευτήρια των επισκεπτών κατά την ολοκλήρωση των αγορών

1 ημέρα

HTTP

store

Προτιμήσεις

Dufry

Καθορίζει την προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη. Επιτρέπει στον ιστότοπο να ορίσει την προτιμώμενη γλώσσα κατά την επανεισαγωγή του επισκέπτη

1 έτος

HTTP

_ga

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

2 έτη

HTTP

_gat

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

 

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων

1 ημέρα

HTTP

_gid

Απόδοση

Dufry

(Google Analytics)

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

collect

 

Απόδοση

Google Analytics

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ

Συνεδρία

Pixel

product_data_storage

 

Απόδοση

Dufry

Καθορίζει ποια προϊόντα έχει δει ο χρήστης, επιτρέποντας στον ιστότοπο να προωθεί σχετικά προϊόντα

1 ημέρα

HTTP

recently_compared_product_previous

 

Απόδοση

Dufry

Απαραίτητο για τη λειτουργία σύγκρισης προϊόντων στον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

recently_viewed_product

 

Απόδοση

Dufry

Καθορίζει ποια προϊόντα έχει δει ο χρήστης, επιτρέποντας στον ιστότοπο να προωθεί σχετικά προϊόντα

1 ημέρα

HTTP

recently_viewed_product_previous

Απόδοση

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης. Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της περιήγησης του συγκεκριμένου επισκέπτη στον ιστότοπο

1 ημέρα

HTTP

_boomr_akamaiXhrRetry

Μάρκετινγκ

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών ή/και την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της διαδικτυακής εκστρατείας. Χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα καμπάνιας CRM που χρησιμοποιείται από τους κατόχους του ιστότοπου για την προώθηση εκδηλώσεων ή προϊόντων

Μόνιμο

HTML

_fbp

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

3 μήνες

HTTP

_gcl_au

Μάρκετινγκ

Google AdSense

Χρησιμοποιείται από το Google AdSense για πειραματισμό με την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του

3 μήνες

HTTP

AA003

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε πολλαπλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της σχετικότητας της διαφήμισης στον ιστότοπο

3 μήνες

HTTP

ads/ga-audiences

Μάρκετινγκ

Google

Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για την επανεμπλοκή επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη σε όλους τους ιστότοπους

Συνεδρία

Pixel

όλα

Μάρκετινγκ

Dufry

Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη λειτουργία γραμμής αναζήτησης του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν στον χρήστη σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες

Μόνιμο

HTML

ATN

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Στοχεύει σε διαφημίσεις που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ συμπεριφοράς και τη γεωγραφική τοποθεσία

2 έτη

HTTP

_bkrmk

Μάρκετινγκ

Blueknow.com

Λύση ανάκτησης εγκαταλελειμμένου καλαθιού Συλλογή πληροφοριών συνεδρίας

24 ώρες

 

_bkrmku

Μάρκετινγκ

Blueknow.com

Λύση ανάκτησης εγκαταλελειμμένου καλαθιού Συλλογή πληροφοριών χρήστη

10 έτη

 

_bkrmkt

Μάρκετινγκ

Blueknow.com

Λύση ανάκτησης εγκαταλελειμμένου καλαθιού Συλλογή πληροφοριών σχετικά με παρακολούθηση συμβάντων

24 ώρες

 

eng_mt

Μάρκετινγκ

Dufry

Παρακολουθεί το ποσοστό μετατροπής μεταξύ του χρήστη και των διαφημιστικών επιγραφών (banner) στον ιστότοπο. Αυτό εξυπηρετεί στη βελτιστοποίηση της σχετικότητας των διαφημίσεων στον ιστότοπο

Μόνιμο

HTML

fr

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

3 μήνες

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Μάρκετινγκ

atdmt.com

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη που επιτρέπει σε τρίτους διαφημιζόμενους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετική διαφήμιση. Αυτή η υπηρεσία σύζευξης παρέχεται από τρίτους διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για διαφημιστές

Συνεδρία

Pixel

MUID

Μάρκετινγκ

Microsoft/Bing.com

Χρησιμοποιείται ευρέως από τη Microsoft ως μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη. Το Cookie επιτρέπει την παρακολούθηση του χρήστη συγχρονίζοντας το αναγνωριστικό σε πολλούς τομείς της Microsoft

1 έτος

HTTP

pixel

Μάρκετινγκ

outbrain.com

Μη ταξινομημένο

Συνεδρία

Pixel

recently_compared_product

Μάρκετινγκ

Dufry

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για να καθοριστεί ποια προϊόντα έχει δει ο επισκέπτης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση σχετικών προϊόντων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων

Μόνιμο

HTML

Recently_compared_product_previous

Μάρκετινγκ

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης. Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της περιήγησης του συγκεκριμένου επισκέπτη στον ιστότοπο

Μόνιμο

HTML

recently_viewed_product

Μάρκετινγκ

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης. Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της περιήγησης του συγκεκριμένου επισκέπτη στον ιστότοπο

Μόνιμο

HTML

recently_viewed_product-previous

Μάρκετινγκ

Dufry

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχει δει ο επισκέπτης. Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της περιήγησης του συγκεκριμένου επισκέπτη στον ιστότοπο

Μόνιμο

HTML

tr

Μάρκετινγκ

Facebook

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές

Συνεδρία

Pixel

trctestcookie

Μάρκετινγκ

Dufry

Ανιχνεύει εάν ο συγχρονισμός δεδομένων συνεργατών λειτουργεί και εκτελείται τη δεδομένη στιγμή. Αυτή η λειτουργία στέλνει δεδομένα χρηστών μεταξύ τρίτων διαφημιστικών εταιρειών για τους σκοπούς των στοχευμένων διαφημίσεων

Συνεδρία

HTTP

used

Μάρκετινγκ

Dufry

Παρακολουθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη λειτουργία γραμμής αναζήτησης του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν στον χρήστη σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες

Μόνιμο

HTML

_uetsid

Μη ταξινομημένο

Dufry

Μη ταξινομημένο

1 ημέρα

HTTP

_uetsid

Μη ταξινομημένο

Dufry

Μη ταξινομημένο

Μόνιμο

HTML

_uetsid_exp

Μη ταξινομημένο

Dufry

Μη ταξινομημένο

Μόνιμο

HTML

 

.